flag slovak   flag slovak
Katedra mineralógie a petrológie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
       
Atlas hornín

Obsahuje petrologicky najvýznamnejšie magmatické horniny rozdelené do štyroch hlavných skupín: plutonické, vulkanické, pyroklastické a vulkanické sklá. Prináša informáciu o textúre, štruktúre, minerálnom, módalnom a chemickom zložení a princípoch klasifikácie konkrétnych vzoriek magmatických hornín. Atlas magmatických hornín je interaktívny a autori privítajú akékoľvek pripomienky a spoluprácu pri jeho rozširovaní.

Novinka v Elsevier

Geofluids Book Elsevier
Viac informácií na Elsevier

Rozdelenie

Plutonic

Plutonické

Sú magmatické horniny kryštalizujúce z magmy, ktorá je umiestnená v hĺbke alebo blízko pod povrchom a preto ich označujeme aj ako intruzívne horniny.

viac
Volcanic

Vulkanické

Ich vznik je vždy spojený s vulkanickou činnosťou. Sú to horniny, ktoré kryštalizujú z lávy na zemskom povrchu, alebo z magmy umiestnenej veľmi tesne pod povrchom.

viac
Pyroclastic

Pyroklastické

Formujú sa akumuláciou materiálu tvoreného počas explozívnej fragmentácie magmy a/alebo predtým existujúcich pevných hornín v priebehu vulkanickej erupcie.

viac
Volcanic glass

Vulkanické sklá

Sú produktom veľmi rýchleho chladnutia taveniny. Môžu tvoriť samostatnú horninu s prevahou vulkanického skla, alebo sú významnou súčasťou ...

viac